Hvordan kan du skape innovative tjenester? 4 konkrete tips om tjenesteinnovasjon

To medarbeidere jobber med tjenesteinnovasjon i en workshop.

I dag angår tjenesteinnovasjon alle, enten du leder en stor offentlig bedrift som vil løse et samfunnsproblem eller driver et lite foretak som vil tilby kundene dine en verdifull tjeneste. For å skape innovative tjenester er bruk av designtankegang en nyttig fremgangsmåte.