Norge trenger en digital psykisk helserevolusjon

Norge trenger en psykisk teknologirevolusjon.

Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Norges Forskningsråd (2014) viser til tall som sier at psykiske lidelser koster Norge 60 til 70 milliarder kroner i året. I følge WHO (2012) vil psykiske lidelser bli den største byrden for samfunnet i 2020. Psykiske helseproblemer er i ferd med å bli en av helse-Norges største og dyreste utfordringer. Hvordan kan teknologi hjelpe oss å møte denne utfordringen?

Nye personvernregler gir nye forretningsmuligheter

Brukernes bevissthet rundt personvern øker, og om få år vil de aller fleste ta retten til dataportabilitet for gitt.

I dag er det under 350 dager til den nye personvernforordningen GDPR trer i kraft i EU 25. mai 2018. Det nye regelverket har fått mye oppmerksomhet, og det med en god grunn. Regelverket er sektorovergripende, og berører i prinsippet alle norske virksomheter.

For mange virksomheter, og særlig de som er rettet mot forbrukermarkedet, vil det være viktig å sette seg grundig inn i regelverket – både for å forstå hvilke juridiske nyvinninger og endringer som vil være av betydning, men også for å danne en bevissthet og utforske hvilke forretningsmuligheter de nye personvernreglene kan gi.