Norge trenger en digital psykisk helserevolusjon

Norge trenger en psykisk teknologirevolusjon.

Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Norges Forskningsråd (2014) viser til tall som sier at psykiske lidelser koster Norge 60 til 70 milliarder kroner i året. I følge WHO (2012) vil psykiske lidelser bli den største byrden for samfunnet i 2020. Psykiske helseproblemer er i ferd med å bli en av helse-Norges største og dyreste utfordringer. Hvordan kan teknologi hjelpe oss å møte denne utfordringen?

Fra informasjonskaos til god dokumentasjonsforvaltning

De fleste virksomheter produserer informasjon i ulike formater og støtter seg på en rekke forskjellige fagsystemer som er tilpasset virksomhetens funksjoner. Dette bidrar til å effektivisere og lette arbeidshverdagen for de ansatte, men ofte er det liten sentral styring over systemene, og det er liten bevissthet om hva som skjer med informasjonen over tid.

Nye personvernregler gir nye forretningsmuligheter

Brukernes bevissthet rundt personvern øker, og om få år vil de aller fleste ta retten til dataportabilitet for gitt.

I dag er det under 350 dager til den nye personvernforordningen GDPR trer i kraft i EU 25. mai 2018. Det nye regelverket har fått mye oppmerksomhet, og det med en god grunn. Regelverket er sektorovergripende, og berører i prinsippet alle norske virksomheter.

For mange virksomheter, og særlig de som er rettet mot forbrukermarkedet, vil det være viktig å sette seg grundig inn i regelverket – både for å forstå hvilke juridiske nyvinninger og endringer som vil være av betydning, men også for å danne en bevissthet og utforske hvilke forretningsmuligheter de nye personvernreglene kan gi.