Deklarativ forretningslogikk med LINQ

Deklarativ forretningslogikk med LINQ

I IT-verdenen er det en konstant streben etter å skrive kode som er lettere å forstå. Både bransjen og akademia har jobbet hardt i flere tiår for å lage verktøy, språk og programmeringsparadigmer som tillater dette. Det har medført at vi nå sitter igjen med enorme fordeler slik som kompilatoren, objektorienterte programmeringsspråk, virtuelle miljøer, omfattende rammeverk og mye mer. Men likevel kan vi alltid gjøre det litt bedre.

Etterutdanning: 7 grunner til hvorfor det ikke virker

To konsulenter sitter ved et bord og jobber med kontinuerlig etterutdanning ved å lære av hverandre.

«Jammen skjer det mye nytt på mitt fagfelt. Er vel på tide å fylle på med litt etterutdanning snart. Kanskje et semester på BI? Men akkurat nå passer det litt dårlig» Tenkt slik i det siste? Da er du kanskje i ferd med å gjøre deg selv irrelevant.

Glem begrepet etterutdanning. Gjør deg selv relevant som arbeidstaker ved å være i en konstant læringsprosess og definer deg selv som en lærende medarbeider.

Hvordan kan du skape innovative tjenester? 4 konkrete tips om tjenesteinnovasjon

To medarbeidere jobber med tjenesteinnovasjon i en workshop.

I dag angår tjenesteinnovasjon alle, enten du leder en stor offentlig bedrift som vil løse et samfunnsproblem eller driver et lite foretak som vil tilby kundene dine en verdifull tjeneste. For å skape innovative tjenester er bruk av designtankegang en nyttig fremgangsmåte.